Chứng chỉ CE và RoHS là gì?

CHỨNG CHỈ CE VÀ ROHS LÀ GÌ?

Các sản phẩm thông qua hai chứng chỉ CERoHS sẽ đảm bảo vấn đề an toàn, không gây hại cho sức khỏe con người và thân thiện với môi trường. Cùng GS Lighting tìm hiểu về 2 chứng chỉ quan trọng này.

Chứng chỉ CE

Chứng chỉ CE

 

CE marking (Conformité Européenne) viết tắt CE  là nhãn hiệu bắt buộc đối với một số sản phẩm được bán trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) từ năm 1985.  Nhãn CE cũng được tìm thấy trên các sản phẩm bán ngoài EEA được sản xuất hoặc được thiết kế để bán tại EEA. Nhãn CE có thể nhận biết trên toàn thế giới thậm chí đối với những người không quen thuộc với Khu vực Kinh tế Châu Âu. Theo nghĩa tương tự như Tuyên bố về sự phù hợp của FCC được sử dụng trên một số thiết bị điện tử bán tại Hoa Kỳ .

Sản phẩm có nhãn CE là tuyên bố của nhà sản xuất rằng sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn của CE bao gồm an toàn, sức khỏe và môi trường.

Nhãn hiệu bao gồm biểu tượng CE và số nhận dạng gồm bốn chữ số của Cơ quan liên quan kiểm định thủ tục đánh giá.

Chứng chỉ RoHS

Chứng chỉ RoHS

RoHS viết tắt của “Restriction of Hazardous Substances Directive” có nghĩa là quy định về việc hạn chế sử dụng một số chất nguy hại trong thiết bị điện và điện tử , được Liên minh Châu Âu thông qua vào tháng 2/2002. Chỉ thị RoHS hạn chế việc sử dụng 10 chất độc hại trong quá trình sản xuất sản phẩm bao gồm: chì, thủyngân, Cd, Cr 6+,  PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP.

Nồng độ cho phép tối đa trong các sản phẩm là 0,1% hoặc 1000 ppm (trừ cadmium, được giới hạn ở 0,01% hoặc 100 ppm) theo trọng lượng. Các hạn chế đối với mỗi vật liệu đồng nhất trong sản phẩm, có nghĩa là các giới hạn không áp dụng cho trọng lượng của sản phẩm hoàn chỉnh, hoặc đến một thành phần, nhưng đối với bất kỳ loại chất nào có thể (trên lý thuyết) được tách bằng máy – Vỏ bọc trên dây cáp hoặc  trên dây dẫn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *